นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวาระแห่งชาติอย่างเร่งด่วน

นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวาระแห่งชาติอย่างเร่งด่วน

ในยุคที่ แวมไพร์ และ ประเทือง เกลื่อนเมืองแบบนี้ อุดหนุนสินค้าถูกลิขสิทธิ์กันดีกว่าครับ