ปรากฏการณ์ความมันส์บนชายหาดภูเก็ต คอนเสิร์ต UnKonscious Beach Festival 2019

ปรากฏการณ์ความมันส์บนชายหาดภูเก็ต คอนเสิร์ต UnKonscious Beach Festival 2019

สร้างปรากฏการณ์ความมันส์บนชายหาดภูเก็ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย กับคอนเสิร์ต UnKonscious Beach Festival 2019 โดยบริษัท Pure Pleasure Entertainment จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออเเกไนซ์ และ โปรโมเตอร์ชั้นนําสำหรับงานดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกในประเทศไทย จัดขึ้นที่…