8 คนสุดท้าย The Star 8 จะเป็นใคร

8 คนสุดท้าย The Star 8 จะเป็นใคร

ใกล้จะได้ทราบผล 8 คนสุดท้าย ของการแข่งขัน The Star คนฟ้า คว้าดาว ปี 8 จากผู้สมัครกว่า 20,000 คน ทั่วประเทศ ล่าสุดคัดเหลือ…