Sticky Fingers Live in Bangkok จัดเต็ม-คุ้มค่าการรอคอย!!

Sticky Fingers Live in Bangkok จัดเต็ม-คุ้มค่าการรอคอย!!

เมื่อ Reggae Rock เบอร์หนึ่งของโลกอย่าง Sticky Fingers (สติ๊กกี้ ฟิงเกอรส์) ยืนยันการจัดคอนเสิร์ตในเมืองไทย ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ตอบรับอย่างท่วมท้น จนบัตรคอนเสิร์ต Sticky Fingers Live In…