B1A4 เผชิญหน้า UFO ในมิวสิควิดีโอเพลงใหม่ Solo Day

B1A4 เผชิญหน้า UFO ในมิวสิควิดีโอเพลงใหม่ Solo Day

B1A4 (บีวันเอโฟร์) ยกกองเก็บบรรยากาศแดนมะกัน เผชิญหน้า UFO ผ่านเรื่องราวสุดผจญภัยในมิวสิควิดีโอเพลงใหม่ Solo Day     จินยอง, ซานดึล, ชินอู, บาโร และ…