ครั้งแรก! ประกวดร้องเพลงออนไลน์ “Singha Corporation Presents ร้องดี มีเปย์ Challenge”

ครั้งแรก! ประกวดร้องเพลงออนไลน์ “Singha Corporation Presents ร้องดี มีเปย์ Challenge”

ครั้งแรก! การประกวดร้องเพลง ในรูปแบบออนไลน์ ง่าย ๆ “Singha Corporation Presents ร้องดี มีเปย์ Challenge” ถือเป็นมิติใหม่ของการประกวดร้องเพลง