วนมาอีกครั้ง! SoLS9 เทศกาลดนตรีเริ่มต้นฤดูหนาว

วนมาอีกครั้ง! SoLS9 เทศกาลดนตรีเริ่มต้นฤดูหนาว

ก้าวใหม่ใหญ่กว่าเดิม Chang Music Connection Presents Season of Love Song: Cloud 9 “ความสุขต้องมนต์ บนปุยเมฆก้อนที่เก้า” เทศกาลดนตรีรักเริ่มต้นฤดูหนาว อันดับหนึ่งของสวนผึ้งที่ทุกคนรอคอย…