123 soul เหมือนกัน Handmade Version

123 soul เหมือนกัน Handmade Version

  123Soul ไม่ได้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องตลก แต่เราแค่อยากให้คนไทยทุกคน ผ่อนคลาย หายเครียด และมีรอยยิ้มในวิกฤตกาลนี้ และเราจะผ่านมันไปด้วยกัน 🙂 เพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากที่พวกเราได้เคยลงพื้นที่ที่ประสบภัยหนักๆ ไปช่วยแจกถุงยังชีพและช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้เห็นภาพที่ดูแล้วกระทบกระเทือนจิตใจหลายครั้ง แต่ในแต่ละครั้งที่พวกเรา ก็จะมีภาพรอยยิ้มของผู้ประสบภัยหลายๆคนเหมือนกัน เคยเห็นภาพ พ่อลูกลอยห่วงยาง…