No Rome ส่งซิงเกิลใหม่ “Hurry Home” ฟีตเจอริ่ง 2 ฟิลิปปินส์ Beabadoobee และ Jay Som

No Rome ส่งซิงเกิลใหม่ “Hurry Home” ฟีตเจอริ่ง 2 ฟิลิปปินส์ Beabadoobee และ Jay Som

ล่าสุด “No Rome” ได้ส่งซิงเกิลใหม่ “Hurry Home” เป็นการร่วมงานกับศิลปินชาวฟิลิปปินส์อีก 2 วง “Beabadoobee” วงที่นักร้องสาวมีผลงานเพลงเป็นที่น่าจับตามอง