NICHKHUN SOLO CONCERT ‘HOME’ IN BANGKOK

NICHKHUN SOLO CONCERT ‘HOME’ IN BANGKOK

NICHKHUN SOLO CONCERT ‘HOME’ IN BANGKOK บรรยากาศแห่งความอบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรักความผูกพันตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี ระหว่าง นิชคุณ หรเวชกุล และ ฮอตเทสต์ชาวไทย (Hottest…