Jason Mraz กับคอนเสิร์ต ครั้งประวัติศาสตร์ ที่ย่างกุ้ง

Jason Mraz กับคอนเสิร์ต ครั้งประวัติศาสตร์ ที่ย่างกุ้ง

๋Jason Mraz ศิลปินเจ้าของรางวัลแกรมมี่ กับคอนเสิร์ต ครั้งประวัติศาสตร์ ของ MTV EXIT ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เพื่อการต่อต้านการค้าและการล่อลวงมนุษย์        …