“All I Want for Christmas Is You” เพลงคริสต์มาส อมตะฆ่าไม่ตาย

“All I Want for Christmas Is You” เพลงคริสต์มาส อมตะฆ่าไม่ตาย

ในช่วง คริสต์มาส ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี แม้ว่าเดิมจะเป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองโดยชาวคริสเตียน แต่ต่อมาผู้ที่มิได้นับถือศาสนาคริสต์ก็ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมไปถึงการให้ของขวัญ การรับประทานอาหารมื้อพิเศษ การตกแต่งอาคารบ้านเรือน รวมทั้งการร้องเพลงคริสต์มาสด้วย   -เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง- บทเพลงที่มาพร้อมกับเทศกาลคริสต์มาส 5…