Kim Kardashian แฉ Snapchatt มัดตัว Taylor Swift!

Kim Kardashian แฉ Snapchatt มัดตัว Taylor Swift!

หลังจาก Taylor Swift ปฏิเสธว่า เธอไม่ได้อนุญาตให้ Kanye West พาดพิงเธอในเนื้อเพลงสุดฉาว อย่าง Famous งานนี้นอกจาก Kim Kardashian ภรรยาของ Kanye…