เฮียฮ้อ นำทีมศิลปิน กามิกาเซ่ ยกค่ายเปิดตัว กามิกาเซ่ เลิฟ เว่อร์ อิน เต็ดตรา พริสมา

เฮียฮ้อ นำทีมศิลปิน กามิกาเซ่ ยกค่ายเปิดตัว กามิกาเซ่ เลิฟ เว่อร์ อิน เต็ดตรา พริสมา

เฮียฮ้อ นำทีมศิลปิน กามิกาเซ่ ยกค่ายเปิดตัว กามิกาเซ่ เลิฟ เว่อร์ อิน เต็ดตรา พริสมา