ไทยเทเนียม แบ่งน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ไทยเทเนียม แบ่งน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

    แชนแนล [วี] ไทยแลนด์ และ ไทยเทเนียม แบ่งน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ไทยเทเนียมกับแชนแนล [วี] ไทยแลนด์ จึงขอมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากคอนเสิร์ต Honda…