See Scape กับการเริ่มต้นใหม่ ในซีรี่ส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2

See Scape กับการเริ่มต้นใหม่ ในซีรี่ส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2

วง See Scape กับการเริ่มต้นใหม่ใน ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2         เป็นการกลับมาอีกครั้ง ของวงดนตรี See Scape ซึ่งหลังจากที่สมาชิกคนอื่นๆ ได้แยกย้ายกันไป…