Greasy Cafe ชวนแฟนเพลงครึ่งหมื่น ร่วมเดินทางครั้งสำคัญไปพร้อมกัน

Greasy Cafe ชวนแฟนเพลงครึ่งหมื่น ร่วมเดินทางครั้งสำคัญไปพร้อมกัน

Greasy Cafe : Until Tomorrow เหนือคำบรรยาย ผู้ชมกว่าครึ่งหมื่น ร่วมเดินทางครั้งสำคัญไปพร้อมกัน           แม้สถานการณ์บ้านเมืองจะไม่สู้ดี แต่แฟนๆ กรีซซี่…