Katy Perry จะยอมร่วมงานด้วย ถ้า Taylor Swift ทำแบบนี้!?

Katy Perry จะยอมร่วมงานด้วย ถ้า Taylor Swift ทำแบบนี้!?

Katy Perry จะยอมร่วมงานกับ Taylor Swift ก็ต่อเมื่ออดีตเพื่อนซี้ยอมทำอย่างนี้!?       เป็นมหากาพย์ ‘รอยร้าวของอดีตเพื่อนรัก’ ระหว่างสองนักร้องสาวชื่อดัง Katy Perry และ…