“Cat Expo 5 คนเล็ก เพลงโต” เทศกาลดนตรีเด็กแนว ยิ่งจัดยิ่งโต!

“Cat Expo 5 คนเล็ก เพลงโต” เทศกาลดนตรีเด็กแนว ยิ่งจัดยิ่งโต!

  โตขึ้นเรื่อยๆ แบบไม่มีหยุด สำหรับเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ของคนเล็กๆ “Cat Expo 5 คนเล็ก เพลงโต” จัดโดย คลื่นแคท เรดิโอ (Cat Radio) นับเป็นปีที่…