I.O.I ปังมาก! Billboard ยก เป็นกลุ่มศิลปิน K-POP หน้าใหม่แห่งปี!!

I.O.I ปังมาก! Billboard ยก เป็นกลุ่มศิลปิน K-POP หน้าใหม่แห่งปี!!

สื่อยักษ์ใหญ่ของอเมริกา Billboard.com ยกให้ I.O.I เป็นกลุ่มศิลปิน K-POP หน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปี 2016 ชนะศิลปินกลุ่มจากค่ายใหญ่ BLACKPINK และ NCT!! สื่อแดนมะกัน Billboard.com เผยแพร่บทความในหัวข้อ…