Better Weather ชวนแฟนๆ รียูเนี่ยนความทรงจำ ในคอนเสิร์ต “12 ปีนี่คือรักใช่ไหม?”

Better Weather ชวนแฟนๆ รียูเนี่ยนความทรงจำ ในคอนเสิร์ต “12 ปีนี่คือรักใช่ไหม?”

12 ปีทั้งที ง่ายๆ ได้ไง Better Weather ส่งอากาศดีๆ หนีฝุ่นหลุดมา FuN กับคอนเสิร์ตรียูเนี่ยนความทรงจำ “Better Together Concert 12 ปี นี่คือรักใช่ไหม?”…