P.O.P อยู่รอบตัวคุณ! ถูกใช้เป็นชื่อกลุ่มศิลปิน ทั้งที่ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี!!

P.O.P อยู่รอบตัวคุณ! ถูกใช้เป็นชื่อกลุ่มศิลปิน ทั้งที่ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี!!

รู้หรือไม่? ตอนนี้ “P.O.P” คำสั้นๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเพียงสามตัว กลายเป็นชื่อของศิลปินกลุ่ม ทั้งในวงการเพลงไทย วงการเพลงญี่ปุ่น และวงการเพลงเกาหลี ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว! อะไรจะใจตรงกันขนาดนั้น!!   พีโอพี (ไทย) ศิลปินกลุ่มมากฝีมือของวงการเพลงไทยในสังกัดเบเกอรี่มิวสิก…