ฟ้า..ฉันไม่เป็นอะไร – Jida

ฟ้า..ฉันไม่เป็นอะไร – Jida

ฟ้า..ฉันไม่เป็นอะไร – Jidaการ Mash Up ระหว่าง เพลง ฟ้า / Tattoo Colour และเพลง ไม่เป็นอะไร / Jida กลายเป็นเพลงพิเศษเพลงนี้ จากงาน Cool Music Alive April Cool Day

ไม่เป็นอะไร – Jida

ไม่เป็นอะไร – Jida

ไม่เป็นอะไร – Jidaไม่เป็นอะไร เพลงช้าแต่หนักแน่นเพลงแรกที่วง จิดา ปล่อยให้ทุกคนได้ซึ้งกับเนื้อหา อีกมุมมองข­องผู้หญิงเช่นเดิม แต่ยังคงปากแข็งแม้จะเจ็บปวดจากการถูกกระท­­­ำของความรัก พยายามแสดงตัวตนของผู้หญิงยุคใหม่ยังคงสร้­­­างความเข้มแข็งแสดงออกให้โลก รู้ว่าฉันไม่เป็นอะไรเจ็บแค่­­นี้เล็กน้อยสำหรับฉัน บวกกับดนตรีที่หนักแน่นในซาวด์ดนตรีร็อคทำใ­ห้อารมณ์ของความปวดร้­­าวแต่ปาก แข็งกระแทกใจ­ทุกคนแน่นอน