HOMeRUN หายเหนื่อย! เอ็มวีเพลง All The Way ภาพสวยสมใจ!

HOMeRUN หายเหนื่อย! เอ็มวีเพลง All The Way ภาพสวยสมใจ!

สิ้นสุดการรอคอย 3 หนุ่ม “HOMeRUN(โฮมรัน)” ประกอบไปด้วย “ปอ-ธีรวัฒน์ อุนจะนำ(ร้องนำ),โมชิ-มาณพ ตั้งอรุณสันติ(เปียโน)” และ “ปิงปอง-พีรวิชญ์ หรูวิจิตร์พงษ์(กลอง)” จากค่าย Five Four Draft(ไฟว์…