สุดยอด โชว์ โปงลางอีสาน ประยุกต์ โดยกลุ่มธรรมานุรักษ์สามชัย

สุดยอด โชว์ โปงลางอีสาน ประยุกต์ โดยกลุ่มธรรมานุรักษ์สามชัย

ดูแล้วจะทึ่ง และ รื่นเริง ไปกับโชว์ โปงลางอีสาน ประยุกต์ โดยกลุ่มธรรมานุรักษ์สามชัย ในรายการ เกมพันหน้า เอื้ออาทร          …