‘โบ๊ท ต๊กโต’ ภูมิใจ! ร่วมฝึกในกองดุริยางค์ทหารเรือครั้งแรก

‘โบ๊ท ต๊กโต’ ภูมิใจ! ร่วมฝึกในกองดุริยางค์ทหารเรือครั้งแรก

เป็นครั้งแรกในชีวิตของ หนุ่ม โบ๊ท ต๊กโต อาร์สยาม สังกัด ค่ายอาร์สยาม หรือ จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ ซึ่งหลังจากได้เข้ารับราชการในกองดุริยางค์ทหารเรือ แผนกวิทยาการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือ…