Ricky Kim and Kids Fan Meeting in Bangkok 2016

Ricky Kim and Kids Fan Meeting in Bangkok 2016

Ricky Kim and Kids Fan Meeting in Bangkok 2016 – Super baby’s journey การบุกประเทศไทยครั้งแรกของคุณพ่อสุดหล่อ ริกกี้…

ทัพซุปตาร์เกาหลีลัดฟ้ามาไทย! ร่วมแข่งขัน Dream Team Thailand

ทัพซุปตาร์เกาหลีลัดฟ้ามาไทย! ร่วมแข่งขัน Dream Team Thailand

ซุปตาร์ไทยปะทะซุปตาร์เกาหลีครั้งแรกในประเทศไทย! จินอุน 2AM, ดงจุน ZE:A, เจีย–มิน miss A, ริกกี้–เนียล TEEN TOP, แทโอ 5URPISE, อเล็กซ์ ลัดฟ้ามาไทย…