AF9 ก้อง V2 แพ้โจทย์เพลง ทลายจุดอ่อน ลากกระเป๋าออกจากบ้าน

AF9 ก้อง V2 แพ้โจทย์เพลง ทลายจุดอ่อน ลากกระเป๋าออกจากบ้าน

ก้อง V2 แพ้โจทย์เพลง ทลายจุดอ่อน ลากกระเป๋าออกจากบ้านทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย 9 ให้เกินฝัน       นับเป็นวีคที่ 5 ของการล่าฝันของทรู…