วง Playground เปิดโครงการเฟ้นหาเด็กหน้าเมื้อนเหมื​อน

วง Playground เปิดโครงการเฟ้นหาเด็กหน้าเมื้อนเหมื​อน

มีข่าวคราวเกี่ยวกับ Playground มาบอกกัน กับ โครงการเฟ้นหาเด็กหน้าเมื้อนเหมือน… สมาชิก Playground ไม่จำกัดเพศ อายุ 5-10 ปี มาเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มก็ได้      …