AF7 : ผ้าแพร V9 เพลง Bo Peep Bo Peep

AF7 : ผ้าแพร V9 เพลง Bo Peep Bo Peep

AF7 : ผ้าแพร V9 เพลง Bo Peep Bo Peepคลิป AF7 : ผ้าแพร V9 เพลง Bo Peep Bo Peep
โชว์จากโจทย์เพลง สัปดาห์ที่ 4 Korean Songs เพลง Bo Peep Bo Peep โดย ผ้าแพร V9 (ธรัญญ่า มโนลีหกุล) โดย 3 คอมเมนเตเตอร์ ให้ความเห็นดังนี้ ครูเป็ด บอกผ้าแพรเป็นสาวทรงเสน่ห์ในฝ่ายหญิง แต่ควรทอนท่าเต้นลง และเพิ่มเรื่องร้องเพื่อให้มีเสน่ห์ พี่ปั๋ง บอกโดยรวมน่ารัก แต่ต้องหาวิธีโปรเจคเสียงให้ดีเพราะมีแรงน้อย ส่วนพี่ไก่ ชมว่าผ้าแพร ทำพลาดได้น้อยมากเมื่อเทียบกับหลายๆ สัปดาห์ที่ผ่านมา

ที่มาคลิป : Schoolbusmv