25 Hours ซ้อมใหญ่กลางไร่องุ่น อุ่นเครื่องก่อนมันส์จริง

25 Hours ซ้อมใหญ่กลางไร่องุ่น อุ่นเครื่องก่อนมันส์จริง

Silverlake Music Festival เปิดบ้านยืนยันความพร้อมเกินร้อย 25 Hours ซ้อมใหญ่กลางไร่องุ่น อุ่นเครื่องก่อนมันส์จริง 28 มกราคมนี้     เปิดพื้นที่กว่า 120 ไร่…