เกมพันหน้า TUBE MUSIC (ดนตรีท่อพีวีซี)

เกมพันหน้า TUBE MUSIC (ดนตรีท่อพีวีซี)

เกมพันหน้า TUBE MUSIC (ดนตรีท่อพีวีซี)รายการ เกมพันหน้า TUBE MUSIC (ดนตรีท่อพีวีซี) — 9 พ.ค.53

TUBE MUSIC ดนตรีชนิดใหม่ ซึ่งอ.วีระพงศ์ประดิษฐ์ขึ้นเอง จากท่อ PVC หลังจากทดลองอยุ่หลายครั้งจนสำเร็จ อ.วีระพงศ์ก็ได้นำมาโชว์ให้ชมในรายการ เกมพันหน้า เป็นที่แรก