ย้อนอดีต Hotwave Music Awards มีใคร แจ้งเกิด จากเวทีนี้กันบ้าง!?

ย้อนอดีต Hotwave Music Awards มีใคร แจ้งเกิด จากเวทีนี้กันบ้าง!?

Hotwave จ๋า ฉันเฝ้าใฝ่ฝันและคิดถึงเธอ เธอเป็นดวงใจ ของฉันเสมอ Hotwave จ๋า โปรดรับรู้ว่า…   แม้คลื่นร้อน Hotwave หรือ HOT 915  คลื่นขวัญใจวัยโจ๋ จะโบกมือลาผู้ฟัง…