‘โบ๊ท-ต๊กโต อาร์สยาม’ ชวนเพิ่มผืนป่า เนื่องในวันป่าไม้โลก

‘โบ๊ท-ต๊กโต อาร์สยาม’ ชวนเพิ่มผืนป่า เนื่องในวันป่าไม้โลก

นอกจากจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่นไทยแล้ว หนุ่ม โบ๊ท ต๊กโต อาร์สยาม สังกัดค่ายอาร์สยาม หรือ จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ ซึ่งได้เข้ารับราชการในกองดุริยางค์ทหารเรือ แผนกวิทยาการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือ ล่าสุด…