Tilly Birds ปล่อยเพลงใหม่ เปรียบความสัมพันธ์ เหมือน “ฤดูหนาว” ประเทศไทย!

Tilly Birds ปล่อยเพลงใหม่ เปรียบความสัมพันธ์ เหมือน “ฤดูหนาว” ประเทศไทย!

  “ฤดูหนาว” เพลงที่เปรียบเปรยความสัมพันธ์ที่มาไวไปไว เหมือนอากาศหนาวประเทศไทย จาก 3 หนุ่ม เติร์ด – อนุโรจน์ เกตุเลขา (ร้องนำ), บิลลี่ – ณัฐดนัยชูชาติ…