Gelato ส่งเพลงพิเศษ “ไม่จำเป็นต้องรู้” ให้อมยิ้มกันในเดือนแห่งความรัก

Gelato ส่งเพลงพิเศษ “ไม่จำเป็นต้องรู้” ให้อมยิ้มกันในเดือนแห่งความรัก

เดือนแห่งความรักนี้จะไม่เหงาอีกต่อไป 5 สาว “Gelato” “เบนซ์-ณัฐธิดา ตรีชัยยะ”,“ถุงแป้ง-ภัทรวดี เหลาสา”, “นีน่า-นิชารถ พรหมมาตร”, “แองจี้-ฐิติชา สมบัติพิบูลย์” และ “มิลลี่-ศิริชฎา ร่วมฤดีกูล” ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย…

ศิลปิน ‘โมโน กรุ๊ป’ พร้อมใจบอกรักพ่อ-บอกเล่าถึงความผูกพัน

ศิลปิน ‘โมโน กรุ๊ป’ พร้อมใจบอกรักพ่อ-บอกเล่าถึงความผูกพัน

ทุกๆ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นอกเหนือจากเป็นวันที่ระลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้ว ยังเป็นวันที่ให้ระลึกถึงสถาบันครอบครัว กับบทบาทของคุณพ่อ ผู้ซึ่งเป็นผู้นำ ผู้เอาใจใส่ ที่มีบทบาทสำคัญต่อลูกๆ และครอบครัว ซึ่ง…