STAGE FIGHTER ROUND 2 CONCERT

STAGE FIGHTER ROUND 2 CONCERT

STAGE FIGHTER ROUND 2 CONCERT ศึกแห่งศักดิ์ศรีจาก 7 ศิลปินนักสู้คุณภาพที่มารวมตัวฟาดฟันกันบนเวที โบ สุนิตา ลีติกุล , ปาน ธนพร แวกประยูร…