HOMeRUN ปล่อยMVเพลงเศร้า ‘ยิ้มทั้งน้ำตา’ ใจไม่แข็งมีน้ำตาซึม!

HOMeRUN ปล่อยMVเพลงเศร้า ‘ยิ้มทั้งน้ำตา’ ใจไม่แข็งมีน้ำตาซึม!

  ไม่ว่าเหตุผลในการจากลาจะคืออะไร ก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าการที่เรายังยิ้ม(ทั้งน้ำตา)…. “ยิ้มทั้งน้ำตา” ซิงเกิ้ลแรกของ 3 หนุ่ม “HOMeRUN(โฮมรัน)” สังกัด Five Four Records (ไฟว์ โฟร์ เรคคอร์ด)…