ปลายสายรุ้ง Paradox

ปลายสายรุ้ง Paradox

  ปลายสายรุ้ง บทเพลงที่เปี่ยมไปด้วย ความเพ้อ..ความฝัน..และจินตนาการ จาก คณะ PARADOX อัลบั้มที่ 6.1 “DAYDREAMER” โปรดใช้จินตนาการในการฟังเพลง “ปลายสายรุ้ง”    

ฟังเพลง ปลายสายรุ้ง Paradox

ฟังเพลง ปลายสายรุ้ง Paradox

  ฟังเพลง ปลายสายรุ้ง Paradox   บทเพลงที่เปี่ยมไปด้วย ความเพ้อ..ความฝัน..และจินตนาการ จาก คณะ PARADOX อัลบั้มที่ 6.1 “DAYDREAMER” โปรดใช้จินตนาการในการฟังเพลง “ปลายสายรุ้ง”…