ลำเพลิน วงศกร แต่งเอง-ร้องเอง “บ่ฝืนใจฮัก” เพลงอกหักกระแทกใจ!

ลำเพลิน วงศกร แต่งเอง-ร้องเอง “บ่ฝืนใจฮัก” เพลงอกหักกระแทกใจ!

ถือเป็นศิลปินน้องใหม่ที่อายุยังน้อย แต่มากความสามารถ สำหรับ ลำเพลิน วงศกร 1 ใน 6 จาก “น้องใหม่ไต่ดาว โครงการ 2 จากเวทีฝันสู่เวทีจริง” ศิลปินที่ชื่นชอบดนตรีพื้นบ้านและมีใจรักในการร้องเพลง จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์…