Getsunova ปล่อย ‘ปลาบนฟ้า’ แทนความรักที่ไม่มีทางเป็นไปได้

Getsunova ปล่อย ‘ปลาบนฟ้า’ แทนความรักที่ไม่มีทางเป็นไปได้

ปล่อยผลงานดีๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ “เกทสึโนวา” (Getsunova): เนม ปราการ ไรวา, นาฑี โอสถานุเคราะห์, นต ปณต คุณประเสริฐ และ ไปรท์ คมฆเดช…

‘Getsunova Concert’ จากยอดวิว 1000 ล้าน สู่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก!

‘Getsunova Concert’ จากยอดวิว 1000 ล้าน สู่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก!

Getsunova (เกทสึโนวา) วงดนตรีขวัญใจคนรุ่นใหม่ ที่มียอดคนฟังรวมกว่า 1000 ล้านวิว 12 ปีจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ จนทำให้คนเกือบทั้งประเทศรู้จักทั้ง 4 หนุ่ม “เนม” ปราการ ไรวา ร้องนำ…