ดรีมบอกซ์ ภูมิใจเสนอ นางพญางูขาว เดอะ มิวสิคัล

ดรีมบอกซ์ ภูมิใจเสนอ นางพญางูขาว เดอะ มิวสิคัล

นางพญางูขาว เดอะ มิวสิคัล เป็นโศกนาฏกรรมของความรักระหว่างปีศาจงูขาวกับบัณฑิตหนุ่ม ที่สร้างจากนิทานพื้นบ้านของจีน ซึ่งแต่เดิมเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากกันมานานกว่าพันปี จนกระทั่งมีการค้นพบบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเป็นครั้งแรก ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และนับจากนั้นก็มีการบันทึกเรื่องนี้ต่อเนื่องมาทุกยุคสมัย        …