The One & Only Concert 10 ปี อ๊อฟ ปองศักดิ์ แซ่บเวอร์ เพิ่มรอบ 3 เก๋ๆ กลางงานแถลงข่าว

The One & Only Concert 10 ปี อ๊อฟ ปองศักดิ์ แซ่บเวอร์ เพิ่มรอบ 3 เก๋ๆ กลางงานแถลงข่าว

ยังไม่ทันจะได้เริ่มงานแถลงข่าวก็มีข่าวแว่วมาแล้วว่าคอนเสิร์ต 2 รอบ วันเสาร์ที่ 14 และ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 บัตรหมดแล้วจ้า…        …