“โบ๊ท ต๊กโต” ส่งแรงใจไปถ้ำหลวง ขอบคุณคนไทยร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว

“โบ๊ท ต๊กโต” ส่งแรงใจไปถ้ำหลวง ขอบคุณคนไทยร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว

หนุ่ม โบ๊ท ต๊กโต อาร์สยาม สังกัดค่ายอาร์สยาม หรือ จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ รับราชการในกองดุริยางค์ทหารเรือ แผนกวิทยาการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ส่งแรงใจไปให้ยังถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน…