AF11 The Series ก๊วนซ่าส์ ล่าฝัน EP.4 ความเหงาที่จางหาย

AF11 The Series ก๊วนซ่าส์ ล่าฝัน EP.4 ความเหงาที่จางหาย

เมื่อวันที่สถาบันต้องไปประกวดดนตรีใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แต่การซ้อมดนตรียังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ผู้อำนวยการสถาบันจึงจัดการให้มีการคัดเลือกหัวหน้าวงดนตรี เอมที่ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากที่สุดได้รับเลือกเป็นหัวหน้าวงดนตรี เพื่อพาเพื่อนๆ ไปแข่งขันกับโงเรียนคู่อริ     แต่แล้วการทำหน้าที่ของเอมกลับมีปัญหาจากความไม่สนใจที่จะซ้อมของเพื่อนร่วมทีม เอมค่อยๆ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเอาเรื่องส่วนตัวไปเป็นปัญหาที่บ้าน… ความตึงเครียดค่อยๆ สะสมเพิ่มมากขึ้น จนทาให้เอมท้อแท้ใจ…