เธอทุกอย่าง

Home / ฟังเพลงไทย / เธอทุกอย่าง

ฟังเพลงออนไลน์ เพลง เธอทุกอย่าง

ฟังเพลง เธอทุกอย่าง ศิลปิน Link Corner อัลบั้ม Greetings EarthLink

เนื้อเพลง เธอทุกอย่าง

ทุกทุกอย่างจะทำเพื่ออะไร
ถ้าสุดท้ายต้องกลายเป็นฉัน
ที่เหงาลำพังในใจผู้เดียว
จนเมื่อฉันมาเจอกับเธอ
ก็เปลี่ยนความคิดไป
ทุกทุกอย่างที่ฉันเคยทำเพื่อฉัน
เปลี่ยนไปแล้ว จะให้เธอทุกอย่าง
รักจริงจริงจังจังที่ตัวฉันไม่เคยให้ใคร
จะให้เธอทุกอย่างหมดชีวิตทั้งกายทั้งใจ
จะให้เธอผู้เป็นเจ้าของทุกอย่าง

ขอแค่เธอยังรักฉันก็พอ
จะไม่ขออะไรอีกแล้ว
ฉันจะมีแต่การให้เธอ
เพราะว่าฉันมาเจอกับเธอ
ก็เปลี่ยนความคิดไป
ทุกทุกอย่างที่ฉันเคยทำ เพื่อฉัน
เปลี่ยนไปแล้ว จะให้เธอทุกอย่าง
รักจริงจริงจังจังที่ตัวฉันไม่เคยให้ใคร
จะให้เธอทุกอย่างหมดชีวิตทั้งกายทั้งใจ
จะให้เธอผู้เป็นเจ้าของทุกอย่าง

รู้ว่าสักวันหนึ่ง จะเป็นวันที่ฉันต้องให้ใครคนนั้น
สิ้นสุดกันวันนี้ทุกอย่าง ก็คือเธอ

จะให้เธอทุกอย่างรักจริงจริงจังจังที่ตัวฉันไม่เคยให้ใคร
จะให้เธอทุกอย่างหมดชีวิตทั้งกายทั้งใจ
จะให้เธอผู้เป็นเจ้าของทุกอย่างรักจริงจริงจังจังที่ตัวฉันไม่เคยให้ใคร
จะให้เธอทุกอย่างหมดชีวิตทั้งกายทั้งใจ
จะให้เธอผู้เป็นเจ้าของทุกอย่าง
แล่ะฉันจะทำเพื่อเธอเท่านั้น เพราะเธอนั้นคือทุกอย่าง

Album Greetings EarthLink
Lyrics by เต๋อ Link Corner (ดิศรณ์ เหมะอนันตะวงศ์)
Music by เต้ Ewery (อรรถสิทธ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์)