โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

Home / ฟังเพลงไทย / โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

ฟังเพลงออนไลน์ เพลง โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่

เนื้อเพลง โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่
ศิลปิน Tattoo Colour / K’Naan

โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่ โอ่  โอ๊ โอ่ โอ โอ โอ โอ่ โอ โอ โอ๊ โอ โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่ โอ่  โอ๊ โอ่ โอ โอ โอ โอ่ โอ โอ โอ๊ โอ
แสงอาทิตย์สาด ตามฤดูกาล เกมที่รอคอย คอยมาแสนนาน วันที่โลกเปิด วันที่ทุกอย่าง
ตื่นขึ้นมารวมกัน  จนไม่เหินห่าง เงาของแสงไฟ ส่องที่ใบหญ้า กายยังเคลื่อนไหว ล้มแล้วยังลุกใหม่
เกมทดสอบ คนด้วยหัวใจ คงจะได้รู้  ใครจะขว้าชัย

Staying Forever young Singing  songs undermeath  the sun, Let’s rejoice in the beautiful game,
Then togerher celebrate the day Well all say.

ประตูที่สำคัญ คือรักที่ให้กัน รางวัลที่คนผูกพัน ให้เราได้สุขใจ ถึงโลกจะห่างไกล ให้เราได้สุขใจ ถึงโลกจะห่างไกล

โว โอ โอ๊ When I get older, I Will be stronger, They’ll Call me freedom Just like a Waving Flag,
So wave your flag,now wave  your flag now wave your flag

โว โอ โอ๊ โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่ โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่ โอ๊ โอ่ โอ โอ๊ โอ่ โอ่  โอ๊ โอ่ โอ โอ โอ โอ่ โอ โอ โอ๊ โอ โว โอ โอ๊

Give you freedom Give you Fire, Give you reason,Take you higher,Unify Us Make US fell proud

 

 

ฟังแล้วชอบ สามารถดาวน์โหลดเพลงนี้ได้ฟรี คลิกที่นี่