ฟังเพลง ตรงนี้คือบ้าน

Home / ฟังเพลงไทย / ฟังเพลง ตรงนี้คือบ้าน

ในเมืองที่กว้างใหญ่..ผู้คนมากมายวุ่นวายสับสน..วก..วน
ต่างไขว่ขว้า เพื่อจุดหมายที่ใฝ่ฝัน..และต้องการ
แต่ทุกครั้งที่ใจอ่อนแอ..และท้อแท้
ฉันจะกลับไป..สู่..ที่ที่พักใจ
เพียงแค่เปิดประตู กลับสู่โลกใบเดิมที่เต็มไปด้วยความสุข กลับบ้านของเรา
ปล่อยให้ฟ้า สีคราม โอบเราไว้ ท่ามกลาง ความหวาน (ที่แสน อบอุ่น..ใจ)
เพียงแค่เปิดประตู กลับสู่โลกใบเดิมที่เต็มไปด้วยความสุข ไม่เหมือนที่ใด
จะทิ้งตัวลงทั้งกายและหัวใจ ที่ตรงนี้คือบ้านของฉัน
ความสุขที่ตามหาอยู่ไม่ไกล เพิ่งเข้าใจตลอดมา
อยู่ใกล้ๆเรา แค่ปล่อยใจ..ให้ความรัก..โอบกอดเรา
เพราะทุกครั้งที่ใจอ่อนแอ..และท้อแท้
ฉันจะกลับไป..สู่..ที่ที่พักใจ
เพียงแค่เปิดประตู กลับสู่โลกใบเดิมที่ไปความสุข กลับบ้านของเรา
ปล่อยให้ฟ้า สีคราม โอบเราไว้ ท่ามกลาง ความหวาน (ที่แสน อบอุ่น..ใจ)
เพียงแค่เปิดประตู กลับสู่โลกใบเดิมที่เต็มไปด้วยความสุข ไม่เหมือนที่ใด
จะทิ้งตัวลงทั้งกายและหัวใจ ที่ตรงนี้คือบ้านของฉัน