หากใจ (Heart Joy)

Home / ฟังเพลงไทย / หากใจ (Heart Joy)

หากใจ เธอไม่เหมือนวันก่อน

เปลี่ยนไป เธอต้องยอม

หากเธอถูกทําร้ายจนอ่อน

อยากพอ เธอก็พอ

* มองฟ้าให้ดีถ้าเธอมองอยู่

สายลมแรงที่คอยเธออยู่

โลกยังรอให้เธอเรียนรู้

** เธออยากจะเดินก็เดิน จากนี้แค่ปล่อยมันไว้

อยากเมินก็เมิน หากรักเธอหมดความหมาย

จงทิ้งมันไปถ้าเธอสับสน

จงทิ้งมันไปถ้าเธอผิดหวัง

ยอมรับความจริงที่เธอต้องเจอ อาอาอาอาอาอา

หากใจเจ็บและเสียน้ําตา

กับใคร คงไม่นาน

หากเธอเก็บมันไว้ข้างใน

จิตใจทรมาน

ทิ้งมันไปถ้าเธอสับสน

ทิ้งมันไปถ้าเธอผิดหวัง

รับความจริงที่เธอต้องการอยากเจอ

เธออยากจะเดินก็เดิน จากนี้แค่ปล่อยมันไว้

อยากเมินก็เมิน หากรักเธอหมดความหมาย

จะรักทําไมถ้าเธออ่อนล้า

จะรักทําไมถ้าเธอหวั่นไหว

ยอมรับความจริงที่เธอต้องเจอ อาอาอาอาอาอา