มีคนคิดถึงเธอ

Home / ฟังเพลงไทย / มีคนคิดถึงเธอ

เพลง มีคนคิดถึงเธอ

อยู่บนเส้นทางที่มีแค่เพียงเสียงใจเรา
อยู่บนเส้นทางที่มีแค่เพียงแสงดวงดาว
โอ๊ะ โอะ โอ โอโอ้ว โอะ โอ โอว
ห่างไกลเหลือเกินแต่ใจก็ยังคิดถึงเธอ
อาจมีเรื่องราวมากมายเมื่อเราไม่พบเจอ
โอ๊ะ โอะ โอ โอโอ้ว โอะ โอ โอว
ท่วงทำนองจากบทกวี ลา ลา ลา ลา ล่า ลา ลา

ส่งเป็นเสียงเพลงมาจากดวงใจ ถึงคนที่อยู่ห่างไกล
ร่ายเรียง เสียงใจ ให้ลมพัดพา ถ้อยคำนี้ไป

อยู่บนเส้นทางที่มีแค่เพียงเสียงดนตรี
อยู่บนเส้นทางที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่
โอ๊ะ โอะ โอ โอ โอ้ว โอะ โอ โอว
ท่วงทำนองจากบทกวี ลา ลา ลา ลา ล่า ลา ลา
เปล่งประกายในยามราตรี ลา ลา ลา ลา ล่า ลา ลา
ให้ดนตรีมันดังกังวาน

ส่งเป็นเสียงเพลงมาจากดวงใจ ถึงคนที่อยู่ห่างไกล
ร่ายเรียง เสียงใจ ให้ลมพัดพา ถ้อยคำนี้ไป
ร้องเพลงมาจากในใจ ถึงแดนที่ไกลสุดไกล
วันนี้มีใครคนหนึ่งที่ยังคิดถึงเธอ

ล่า ลา ลา ลา ล่า ลา ล่า ลา ลา ลา
ล่า ลา ลา ลา ล่า ลา ล่า ลา ลา ลา
ล่า ลา ลา ลา ล่า ลา ล่า ลา ลา ลา
ล่า ลา ลา ลา ล่า ลา ล่า ลา ลา ลา

ส่งเป็นเสียงเพลงมาจากดวงใจ ถึงคนที่อยู่ห่างไกล
ร่ายเรียง เสียงใจ ให้ลมพัดพา ถ้อยคำนี้ไป
ร้องเพลงมาจากในใจ ถึงแดนที่ไกลสุดไกล
วันนี้มีใครคนหนึ่งที่ยังคิดถึงเธอ
—————————————————————

Music by Slot Machine / Daniel Denholm
Lyrics by โป โปษยะนุกูล
Produced and Engineered by Daniel Denholm for Point Blank
Co-Produced by โป โปษยะนุกูล
Mixed by Brent Clark and Daniel Denholm at Danland Studios
Mastered By Ryan Smith at Sterling Sound NYC